Gaziosmanpaşa Üniversitesi en az lise mezunu personel alacak! 50 KPSS ile başvuru…

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Sulusaray FTR/Termal Tedavi Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 62 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. f) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

UNVANLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

DİĞER ŞARTLAR (Tüm pozisyonlar için)

– İlanda belirtilen şartları taşımak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri (ruhsal-fiziksel) bulunmamak,

– Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe) çalışmayı kabul etmek,

– Herhangi bir engelli raporu olmamak, – Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmayı kabul etmek (Tüm pozisyonlar için)

– Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.

– Çalışma deneyiminde pozisyonun karşısında belirtilen SGK/İŞKUR meslek kodları ve SGK kayıtları dikkate alınacaktır.

– İlanda belirtilen meslek kodlarındaki ilan yayım tarihi öncesi çalışma deneyimleri değerlendirmeye alınacaktır.

– İlan başvuru tarihlerindeki SGK/İŞKUR meslek kodu düzelti veya değişiklikleri kabul edilmeyecektir. ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan,

-Ortaöğretim mezunları için 2022 sınavı P94 puanı,

-Önlisans mezunları için 2022 sınavı P93 puanı, -Lisans mezunları için 2022 sınavı P3 puanı değerlendirilecektir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

– İlanda belirtilen şartları taşımak Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il/ilçe) iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde /nöbet usulüyle çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek.

– Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış olmak.

– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

– 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.

– Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

– Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması, Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)

– Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

– Kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak

-Erkeklerde 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak

– Boy/kilo ölçümü kamu sağlık kurumlarında yaptırılacak olup alınacak belge başvuru belgelerine eklenecektir. 

HASTABAKICI (Hastane Hizmetlisi) GÖREVLERİ

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Odaları havalandırmak,

c) Hasta etejerlerini düzeltmek,

d) Hasta yataklarını yapmak,

e) Hasta yemek masalarını hazırlamak/toplamak,

f) Hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb.) toplamak,

g) Muayene odalarının örtülerini değiştirmek,

h) Hasta dosyalarını, konsültasyon kağıtlarını, ilaç ve tıbbi malzemeleri, hasta numunelerini (kan, idrar vb.) ilgili birimlere götürmek,

i) Hastayı muayene ve tetkik için ilgili birime götürmek,

 j) Hastaya banyo yapmada yardımcı olmak,

k) Hastanın yemek yemesine yardımcı olmak,

l) Hastanın boşaltım ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olmak,

m) Hastanın el ve yüz temizliğinde hemşireye yardımcı olmak,

n) Hasta elbiselerini değiştirmek/yardım etmek,

o) ERCP, LP gibi işlemler sırasında doktor ve hemşireye yardımcı olmak.

ONLİNE BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

a) SGK Hizmet Dökümü (barkodlu e-devlet kapısı çıktısı)

b) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için sağlık kurumlarından alınan boy/kilo belgesi

c) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için özel güvenlik kimlik kartı *İstenen belgeler pdf formatında yüklenecektir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvuruda bulunacak adaylar, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını 29.04.2024-13.05.2024 tarihleri arasında eDevlet üzerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx