Resmi Gazete 9 Ağustos 2022 Salı| Resmi Gazete bugünün kararları

Posted by

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 9 Ağustos 2022 tarihli ve 31918 sayılı Resmi Gazete’nin detayları aşikâr oldu.

Peki 9 Ağustos 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Adap ve Temellere Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait Temel ve Tarzlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Merkezi Finans ve İhale Ünitesi İşçi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İnsan Tüketimi Gayesiyle Kullanılmayan Hayvansal Yan Eserler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Birtakım Varlıkların İktisada Kazandırılması Hakkında Genel Bildiri (Seri No: 1) HEYET KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 08/08/2022 Tarihli ve 11114 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/51, K: 2022/94 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/62, K: 2022/95 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2022 Tarihli ve 2017/7592 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 9 ve 12. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.