Resmi Gazete 28 Mayıs 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Posted by

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ”Bugün Resmi Gazete’de neler var?” sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Türkiye için kıymetli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirilerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’nin detayları aşikâr oldu.

Bankacılık Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı.

Kabul edilen yasaya nazaran, kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki tüm mevduat ve iştirak fonları, Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek.

Pekala 28 Mayıs 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 28 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları…

28 Mayıs 2022 Resmi Gazete

Yasama kısmı

Kanun

7407 Bankacılık Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürütme ve yönetim kısmı

Cumhurbaşkanlığına velaket etme süreci

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

–– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik

–– Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orman Parkları Yönetmeliği

–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Ziraî Eser Alımları ile Buna Ait Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bildirimler

–– Katma Bedel Vergisi Genel Uygulama Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Seri No: 42)

–– Gümrük Genel Bildirimi (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 182)

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 27/05/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-27 Sayılı Kararı

Heyet kararları

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 26/05/2022 Tarihli ve 10984 Sayılı Kararı

–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 26/05/2022 Tarihli ve 10988 Sayılı Kararı

İlan kısmı

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.