Merkez Bankası, özel bölümün yurt dışı kredi borcunu açıkladı

Posted by

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı sonu prestijiyle özel bölümün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu bilgilerini yayımladı.

TCMB’den yapılan açıklamaya nazaran, temmuz sonu prestijiyle, özel dalın yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna nazaran 7 milyar ABD doları azalarak 162 milyar dolar oldu. Vadeye nazaran incelendiğinde, 2021 yıl sonuna nazaran, uzun vadeli kredi borcunun 7,1 milyar dolar azalarak 154,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 85 milyon dolar artarak 7,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

BANKALARIN KREDİ BORCU 2,9 MİLYAR DOLAR AZALDI

Borçluya nazaran dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ait olarak, bir evvelki yıl sonuna nazaran bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,9 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,9 milyar dolar azalışla 17,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği görüldü. Tıpkı periyotta, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 435 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 7 milyon ABD doları azalarak 1,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Kelam konusu devirde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 346 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 215 milyon dolar artarak 10,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği görüldü.

Kısa vadeli kredi borcuna ait olarak ise, 2021 yıl sonuna nazaran bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 142 milyon dolar artışla 4,9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 319 milyon dolar artışla 1196 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Alacaklıya nazaran dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ait olarak, temmuz sonu prestijiyle tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir evvelki yıl sonuna nazaran 2,8 milyar dolar azalarak 104,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ait olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir evvelki yıl sonuna nazaran 169 milyon dolar artarak 7,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği görüldü.

BORCUN YÜZDE 65’İ DOLAR

LDöviz kompozisyonuna bakıldığında, 154,5 milyar dolar fiyatındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 65’inin ABD doları, yüzde 31,6’sının euro, yüzde 1,5’inin Türk lirası ve yüzde 1,9’unun ise öteki döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,6 milyar doları fiyatındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,7’sinin dolar, yüzde 37,3’ünün euro, yüzde 17,5’inin Türk lirası ve yüzde 3,5’inin öteki döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Ayrıca kesim dağılımı incelendiğinde, 154,5 milyar dolar fiyatındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 62,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Birebir devirde, 7,6 milyar dolar fiyatındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 20,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.